top of page

Wettelijke bepalingen en regels

Als gevolg van wettelijke bepalingen is een jaarlijkse controle van het Rx-toestel verplicht.
Deze controle wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegd organisme.

In België zijn hiervoor volgende instellingen bevoegd :

Be.Sure
Rue des Verts Pacages 14
1457 Walhain
Tél. : +32 10 81 21 83
Contact : info@besurerp.be (link stuurt een e-mail)
http://www.besurerp.be (externe link)

Techni-Test
Brusselsesteenweg 90 
1800 Vilvoorde
Tel. : +32 2 251 34 74
Fax : +32 2 253 20 87
info@technitest.be (link stuurt een e-mail)
    
Vinçotte 
Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel. : +32 2 674 51 20
Fax : +32 2 674 51 40
http://www.vincotte.be/nl (externe link)
Contact: controlatom@vincotte.be (link stuurt een e-mail)

FANC

Via de Website van het FANC kan u alle nodige informatie vinden om uzelf en de praktijk in regel te stellen.

https://fanc.fgov.be/nl/professionals/medische-inrichtingen/diergeneeskunde

Een handige informatie brochure is hieronder te bekijken :

https://fanc.fgov.be/nl/documents/handleiding-voor-het-veilig-gebruik-van-rontgenstraling-voor-diergeneeskundige-diagnose

Bij aanschaf van een nieuw RX toestel dienen er ook een aantal stappen te worden doorlopen.

https://fanc.fgov.be/nl/documents/aanschaf-van-radiografietoestellen

bottom of page